icon

Getting all of the Nutrients you need simply cannot be done without supplements.

Nam libero tempore, cum soluta nobis eligendi cumque quod placeat facere possimus assumenda omnis dolor repellendu sautem temporibus officiis

+1 599 162 4545

5689 Lotaso Terrace, Culver City,
CA, United States

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Alıcı/Tüketici ‘nin, Satıcı’ ya ait www.dorukpharma.com adresindeki internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) sipariş vererek satın almak istediği ve işbu Sözleşme ’de belirtilmiş olan ürünlerin/malların (“Ürün”) Alıcı/Tüketici ’ye satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Alıcı/Tüketici, işbu Sözleşme’mi İnternet Sitesi’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün’ün bedeli ve masrafları Alıcı/Tüketici ’nin seçtiği ödeme yöntemi ile kendisinden tahsil olunur. Alıcı/Tüketici, işbu Sözleşme ’ye konu olan Ürün’ün niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını ve sair tüm ön bilgiler ile cayma hakkı konusunda bilgi sahibidir ve söz konusu ön bilgileri İnternet Sitesi’nde okuyarak bilgi sahibi olduğunu onayladıktan sonra sipariş verir. İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi için, Alıcı/Tüketici tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. Alıcı/Tüketici; işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, siparişini verdiği Ürün’e dair özellikleri, vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Madde 1- TARAFLAR

1.1-Satıcı

Ticari Unvanı: Doruk Pharma Sağlık Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi

 

Adresi: CUMHURIYET MAH. 1991. SK. BEYCENTER NO: 2 IC KAPI

NO: 99 ESENYURT/ ISTANBUL

Telefon Numarası:

Fax Numarası:

E-Posta Adresi: info@dorukpharma.com

Banka Hesabı:

Mersis No:

1.2-Alıcı/Tüketici

Adı Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

Madde 2- ÜRÜN, ÖDEME ŞEKLİ, FİYAT, TESLİMAT BİLGİLERİ, FATURA BİLGİLERİ

2.1- İşbu Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir Ürün için Alıcı/Tüketici ‘nin bildirmiş olduğu teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak 3-7 iş günü içerisinde teslim edilir. Bu süre içerisinde teslimatın yapılamayacağının anlaşılması durumunda, Alıcı/Tüketici ‘ye yazılı bildirimde bulunulur ve ek 10 iş günü içerisinde teslimat yapılır.

Teslimat masrafları Alıcı/Tüketici tarafından karşılanır. Satıcı, internet sitesinde teslimat masrafının kendisi tarafından karşılanacağını açıkça beyan etmiş ise, teslimat masrafı Satıcı tarafından karşılanır. Teslimat; stoğun müsait olması ve Ürün bedelinin Alıcı/Tüketici tarafından ödenmesi şartıyla yapılır.

İşbu Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı’ya teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Alıcı/Tüketici veyahut sipariş veren tarafından tercih ettikleri ödeme şekli ile Satıcının hesabına aktarılmış olması şarttır. Her ne sebeple olursa olsun, Ürün bedeli Satıcının hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı, teslimat yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

2.3- İşbu Sözleşme konusu Ürün, Alıcı/Tüketici ’den başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmekten imtina etmesi halinde, teslimatın yapılamamasından ve bu nedenle oluşacak zarar ve ziyandan Satıcı sorumlu değildir.

2.4- Ürün, Fiyat, Ödeme Şekli, Teslimat Bilgileri, Fatura Bilgileri

MADDE 3- CAYMA HAKKI

3.1- Alıcı/Tüketici; Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme ’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için yasal 14 günlük süre içinde Satıcı’ ya iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı/Tüketici ‘ye teslim edilen Ürün’ün Satıcı’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının Satıcı’ ya iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise, Alıcı/Tüketici ‘ye KDV ve varsa diğer yükümlülükler iade edilmeyebilir. Alıcı/Tüketici ‘nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin Satıcı’ ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Alıcı/Tüketici ‘den tahsil edilen bütün ödemeler Alıcı/Tüketici ‘ye ek bir masraf yükletmeksizin ödemeye uygun bir biçimde iade edilir. Cayma hakkının 14 gün içinde kullanılması halinde Ürün, Alıcı/Tüketici tarafından kargo ile Satıcı’ ya iade edilir ve bu durumda kargo ücreti Satıcının yükümlülüğündedir. Alıcı, iade edilecek Ürün’ü eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde Satıcı’ ya iade etmek zorundadır. Alıcı/Tüketici, cayma süresi içerisinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.


3.2- Alıcı/Tüketici, işbu Sözleşme ‘de aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, şu durumlarda cayma hakkını kullanamaz: i) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler, ii) Alıcı/Tüketici ‘nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün’e ilişkin sözleşmeler, iii) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürün’ün teslimine ilişkin sözleşmeler, iv)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürün’den; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, v) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürün’e ilişkin sözleşmeler, vi) Ürün’ün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, vii)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, viii) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, ix) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler, x) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Alıcı/Tüketici, İnternet Sitesi’nde yer alan işbu Sözleşme konusu Ürün’ün niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şeklini, teslimata ilişkin ön bilgileri ve işbu sözleşmeyi okuyup anladığını, böylece tüm bu hususlara tam anlamı ile vakıf olarak elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Alıcı/Tüketici, işbu Sözleşme konusu Ürün için, toplam sipariş tutarı üzerinden İşbu Sözleşme ‘de belirtilmiş olan toplam bedelleri ödemekle yükümlüdür.

4.3- Alıcı/Tüketici ile fatura bilgileri aynı kişiye ait olabileceği gibi, farklı kişilere de ait olabilir. Şu kadar ki, farklı kişilere ait olması durumunda dahi, İşbu Sözleşme kapsamında verilen tüm bilgilerin doğruluğu Alıcı/Tüketici ‘nin sorumluluğundadır.

4.4- Alıcı/Tüketici, işbu Sözleşme’nin akdi ve ifası ile alakalı verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eder ve beyan eder. Alıcı/Tüketici tarafından verilen bilgilerin tutarsız olması veya hatalı olması durumunda, teyit amacıyla Alıcı/Tüketici ‘ye ulaşılamaması halinde Satıcının herhangi bir sorumluluğu yoktur ve sorumluluk Alıcı/Tüketicinindir.

4.5- Alıcı/Tüketici, Satıcının İnternet Sitesindeki bütün Ürün’ün FSEK’ten kaynaklanan bütün haklarının Satıcı’ ya ait olduğunu, hiçbir şekil ve surette bu hakların devredilmediğini kabul ve beyan eder. Alıcı, satın aldığı Ürün’ü kopyalayamaz, çoğaltamaz, ticari amaçlarla satışa arz edemez. Aksi durum, marka hakkına tecavüz niteliğinde kabul edilir.

4.6- Alıcı/Tüketici, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün fiyatına, ödeme şekline, temel niteliklerine, ayırt edici özelliklerine dair bütün bilgileri okuyup bilgi sahibi olarak elektronik ortamda teyit verdiğini kabul ve beyan eder.

4.7- Satıcı, İşbu Sözleşme ’deki teslimat yükümlülüğünü herhangi bir sebeple yerine getiremezse, Alıcı/Tüketici ‘den tahsil ettiği bütün ödemeleri 14 gün içerisinde Alıcı/Tüketici ‘ye iade eder.

4.8- Sözleşme ‘ye konu Ürün’ün Alıcı’ya veya bildirdiği üçüncü kişiye tesliminden sonra, Alıcı/Tüketici ‘nin kusuru nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşun Ürün bedelini Satıcı’ ya herhangi bir sebeple ödememesi halinde, Ürün, Alıcı/Tüketici ‘ye veyahut Alıcı/Tüketici ‘nin bildirmiş olduğu üçüncü kişiye teslim edilmiş ise Alıcı/Tüketici, söz konusu Ürün’ü 3 gün içinde Satıcı’ ya iade etmek zorundadır ve bu durumda iade ve iadeye ilişkin teslimat masrafları Alıcı/Tüketici ‘nin sorumluluğundadır.

4.9- Satıcı, teslimatı engelleyen olağanüstü durumlarda (hava muhalefeti, deprem, yangın, sel, fırtına, terör olayları, grev, lokavt, vb.) keyfiyeti makul bir süre içerisinde uygun vasıtalarla Alıcı/Tüketici ‘ye bildirir. Bu bildirim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslimat yine yapılamaz ise, Alıcı/Tüketici siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı/Tüketici ‘nin siparişi iptal etmesi halinde, kendisinden tahsil edilen tutarlar aynen iade edilir.

4.10- Ürün’ün Alıcı/Tüketici ‘ye teslim edildiği anda hasarlı veya ayıplı olduğu anlaşılır ise, teslimatı yapan kargo firması personeli ile keyfiyetin yazılı tutanak altına alınması gerekmektedir.

4.11- Alıcı/Tüketici ‘nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, siparişin işleme alınabilmesi için ödenmesi gerekli tutarın Satıcı hesabına bloke edildiğinin veyahut Satıcı hesabına transfer edildiğinin tespit edilmiş olması gerekir.

4.12- Ürün bedelinin ödenmesi ile alakalı olarak ilgili banka veya kart kuruluşları tarafından her ne isim altında olursa olsun yapılan kesintiler veya alınan masraflar Satıcının sorumluluğunda veya yükümlülüğünde olmayıp, Alıcı/Tüketici ile ilgili banka veya kart kuruluşları arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirmektedir.

4.13- Alıcı/Tüketici ‘nin kredi kartına (veya sipariş esnasında bildirilmiş olup da tahsilat yapılan kredi kartına) iade yapılması gereken hallerde, sadece söz konusu karta veyahut banka tarafından kartın bağlı olduğu bildirilen hesaba iade yapılır. Alıcı/Tüketici ‘ye nakden veya başka bir şekilde iade yapılmaz. Bu kapsamda, söz konusu kredi kartına yapılacak iadeler, ilgili bankanın/bankaların iade prosedürlerine ve kurallarına uygun olarak ve Satıcı ile banka/bankalar arasındaki ikili anlaşmalara uyumlu olacak şekilde yapılmaktadır. Bu itibarla Alıcı/Tüketici, taksitli alışveriş iadelerinde, ürünü kaç taksit ile aldı ise ilgili bankanın kendisine ödemeyi de o taksitle yapabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 5: TEMERRÜD

Alıcı/Tüketici ‘nin herhangi bir sebeple temerrüde düşmesi halinde, Alıcı/Tüketici, borcunu kanuni faizi ve varsa diğer zarar ve ziyanları ile ödemekle yükümlüdür. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde Alıcı Tüketici, temerrüt durumunda ilgili banka ile yapmış olduğu ikili sözleşme/sözleşmeler uyarınca sorumlu olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ‘den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl belirlenen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.


MADDE 7: SON HÜKÜMLER

ALICI/TÜKETİCİ, İŞBU SÖZLEŞME’DE VE AYRILMAZ PARÇASINI OLUŞTURAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU OKUYUP ANLADIĞIĞINI, BUNLARA VAKIF OLDUĞUNU, İŞBU SÖZLEŞME’DEKİ BÜTÜN HÜKÜMLERİ KABUL ETTİĞİNİ KABUL VE BEYAN EDER.